Avenida de Barcelona, Compostela
I de caganers a caganer
per Dolors Perarnau Vidal - Tuesday, 13 December 2011, 14:46
 

Perquè ningú no se'n quedi sense...

Bones festes,

Dolors