Imatge Info Llengua
Darreres novetats del grup promotor Textos Medievals Catalans
per Info Llengua - Wednesday, 30 November 2011, 15:37
 

El grup promotor Textos Medievals Catalans ens informa de les seves últimes novetats editorials

1.      Salvador Ferrando Palomares, Noelia Rangel López, Llibre de la Cort del Justícia de Sueca (1457), València: Publicacions de la Universitat de València (Fonts Històriques Valencianes 49) 268 pg., 2011.

Les fonts per a l'estudi de Sueca a la baixa Edat Mitjana no són seriades fins el 1457, any al qual correspon el primer llibre del justícia conservat. El present volum permet comprovar com, en una població senyorial i en ple segle XV, les característiques d'aquesta mena de document reprodueixen les que ja presentaven els llibres corresponents a ciutats i viles reials dels primers moments de la fundació del regne de València.

2.      Miriam Cabré, Cerverí de Girona: un trobador al servei de Pere el Gran, Barcelona-Palma: Publicacions UB i UIB (Col·lecció Blaquerna 7), 420 pg., 2011.

El volum presenta una nova visió de l’obra del trobador més prolífic i de més àmplia influència en la literatura catalana medieval. En les seves planes, que incorporen la recerca més recent sobre la poesia dels trobadors i la història cultural del segle XIII, s’hi estableixen, per primer cop, etapes diferenciades en la producció cerveriniana.

3.      Jaume Riera i Sans i Jaume Torró Torrent, Francesc Eiximenis i la casa reial. Diplomatari 1373-1409, Girona: Diputació de Girona-Universitat de Girona (Estudis sobre Francesc Eixmenis 2), 108 pg., 2010.

En aquest diplomatari es reuneix una col·lecció de documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó que testimonien la relació entre la Casa reial i Francesc Eiximenis de 1373 i 1409. Els 107 documents recollits doblen el nombre dels que fins ara es coneixien sobre la vida i la trajectòria del franciscà i n’il·luminen aspectes polèmics o desconeguts, com ara la posició davant del Cisma d’Occident, la relació amb el bisbat d’Elna o, fins i tot, la data de la seva mort.

4.      Berhard Huss, Roger Friedlein, Brigitte Kappl, Josep Solervicens, Anne Duprat, Roland Béhar, Cesc Esteve i Antoni Lluís Moll, La poètica renaixentista a Europa. Una recreació del llegat clàssic, Josep Solervicens i Antoni Lluís Moll (ed.), Barcelona: Ed. Punctum & Mimesi, (Poètiques 2), 243 pg. 2011.

El volum, resultat dels esforços coordinats de vuit investigadors europeus, ofereix una visió renovada i comparatista de la poètica renaixentista a partir de l’anàlisi de la pluralitat de sentits que els teòrics concedeixen als conceptes clau del nou sistema teòric. S'estudien la poètica neoplatònica i el furor poètic, l'aristotelisme i la catarsi, la sistematicitat de la teoria dels gèneres literaris i la funció de la mimesi a la teoria de l'èpica i es presta atenció a altres tradicions crítiques com l'hermogenisme i a la confluència de models clàssics i de reflexions procedents de les poètiques vulgars a l'àmbit català.

5.      Curial e Güelfa, Lola Badia i Jaume Torró (ed.), Barcelona: Quaderns Crema, (Sèrie Gran 26), 768 pg. 2011.

Edició comentada de Curial e Güelfa, on s'inclou un resum per capítols, hipòtesis sobre els seus orígens i el seu autor, i les grans influències que apadrinen una obra cavalleresca i sentimental que recorda alhora les novel·les sobre Lançalot i Tristany i les cròniques biogràfiques de cavallers contemporanis.

6.      Bernat Metge, Book of Fortune and Prudence, David Barnett (trad.), Barcelona-Woolbridge, Barcino-Tamesis, 224 pg., 2011.

El marc narratiu del Llibre de Fortuna i Prudència, situat a la Barcelona contemporània, contrasta fortament amb l'encontre central, de caire fantàstic i filòsofic, amb Fortuna i Prudència. Aquest text il·lustra la llibertat amb la qual Metge utilitza materials procedents de gèneres diferents i la manera com juga amb les expectatives del lector.