Imatge Info Llengua
L’Avaluació de les habilitats d’expressió oral en català: tendències i evolució
per Info Llengua - Wednesday, 19 October 2011, 15:02
 

Us recomanem la lectura d'aquest estudi editat per l'IEC sota la direcció de Francesc Xavier Vila i Moreno i amb la col·laboració de la Xarxa Cruscat.

La mateixa Xarxa se'n fa ressò amb aquestes paraules:

"Els orígens del volum es remunten al disseny de les eines d’anàlisi per a obtenir mostres de la competència lingüística oral dels alumnes de 6è de primària i d’Educació Secundària Obligatòria. Per tal d’obtenir aquestes mostres, l’equip de recerca va fer un repàs preliminar de la bibliografia existent i de les proves que s’usaven més freqüentment en els estudis sociolingüístics, i va constatar dos fets. D’una banda, les proves que se solien usar en aquests estudis havien estat dissenyades durant els anys 1980 i 1990 i se centraven en aspectes de contrast català-castellà i de correcció. D’altra banda, les proves analitzades no feien una distinció clara entre el tipus de dades orals que es volien obtenir.

Tot plegat feia pensar que els resultats d’avaluació de competència en la majoria dels treballs de sociolingüística educativa disponibles fins aleshores feien una avaluació excessivament genèrica dels nivells de coneixement de llengua de l’alumnat català. Davant d’aquesta constatació, l’equip de recerca va emprendre un estudi global de les diferents proves emprades pels diferents organismes que s’encarreguen de l’avaluació del català oral."

L'estudi complet es pot consultar en línia tant al web de la Xarxa Cruscat com al de l'IEC.