Imatge Info Llengua
Novetat: Gramàtica zero: el millor ús amb la mínima gramàtica de la Universitat de València
per Info Llengua - Tuesday, 18 October 2011, 16:29
 

gramminAcaba d’aparèixer la Gramàtica zero: el millor ús amb la mínima gramàtica, elaborada pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València i publicada conjuntament per totes les universitats públiques valencianes (d’Alacant, Jaume I, Miguel Hernández, Politècnica de València, i de València).

La Gramàtica zero aborda de manera pràctica i simple els problemes sintàctics més freqüents i guia l’usuari amb tan poca terminologia tècnica com és possible. A banda d’explicacions accessibles per a tothom, aporta una àmplia gamma d’exemples, amb una presentació gràfica que permet visualitzar d’una ullada quin és el problema i quines són les solucions.

Permet tres maneres diferents de consulta: de resposta a un dubte concret, d’autoavaluació en sintaxi i de revisió per blocs. I dins aquests blocs, es poden consultar els punts fonamentals de sintaxi, les errades típiques de castellanoparlants i un bon nombre de problemes generals.

Un extens índex analític facilita a l’usuari trobar la resposta a qualsevol dubte concret.

Difosa entre el personal i els estudiants de la Universitat de València, la Gramàtica zero ha tingut una acollida tan bona que s’ha exhaurit en pocs dies i se n’ha fet una segona impressió.

Fitxa tècnica:

Esteve, Francesc; Melià, Josepa. Gramàtica zero: el millor ús amb la mínima gramàtica. València: Universitat de València: Universitat Politècnica de València: Universitat d’Alacant: Universitat Jaume I:Universitat Miguel Hernández, 2011.

274 p.; 21 x 15 cm


Font: Espai d'Òskar