Imatge Info Llengua
L'occità. Gramàtica i diccionari bàsics. Occità referencial i aranès
per Info Llengua - Wednesday, 21 September 2011, 09:19
 

Aquest dijous, 22 de setembre, tindrà lloc la presentació de L'occità. Gramàtica i diccionari bàsics. Occità referencial i aranès al Cercle d'Argermanament Occitano Català a les 19 h.

Aquest treball és una obra necessària per a tot aquell que s’interessi per l’occità. Inclou una aproximació sociolingüística i dialectològica a aquesta llengua. En comenta la situació social (dades sobre l’ús de l’occità, disposicions legals que l’afecten, iniciatives per promocionar-lo...) i en defineix els principals dialectes. L’obra conté també una gramàtica essencial en què per primera vegada apareixen de costat les formes i estructures de l’occità referencial de base llenguadociana i les del gascó de la Vall d’Aran, i es completa amb un diccionari bàsic català-occità amb més de dues mil cinc-centes entrades, que recull les paraules més habituals en la llengua catalana i més de deu mil equivalents occitans (referencials i aranesos).

Font: Infomigjron