Andreu Bosch
Discurs inaugural de les XXV Jornades Internacionals per a Professors de Català del director de l'Àrea de Llengua i Universitats
per Andreu Bosch - Monday, 5 September 2011, 12:47
 

Vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la Universitat de Girona

Director de l’Institut Ramon Llull

Degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona

President de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

 

Vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Catalans

Directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

Subdirector general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya

 

Autoritats acadèmiques i professorat

 

Avui obrim les XXV Jornades Internacionals per a Professors de Català, com l’any passat en el marc d’aquesta històrica Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, amb la col·laboració del Vicerectorat de Relacions Institucionals, Societat i Cultura i del Deganat de la Facultat, i amb el suport de la Xarxa Vives d’Universitats i també de l’Institut d’Estudis Catalans. Perquè enguany ens afegim a la commemoració del centenari de la Secció Filològica, i per això comptem amb la conferència inaugural del seu president, Isidor Marí; i ens adherim a la campanya “2011, l’any de la paraula viva”, amb un concurs de microrelats a través del Twitter, una iniciativa que volem compartir amb els estudiants de català de les universitats de fora del domini lingüístic.

Més enllà d’aquesta efemèride de relleu nacional i cultural, XXV anys de Jornades és també una fita molt significativa. I no només protagonitzada històricament per l’Institut Ramon Llull, que com sabeu és a les portes del seu 10è aniversari, aquest 2012. Enguany hem arribat a la 25a edició d’aquesta trobada de formació del professorat de català a les universitats de l'exterior que va començar a caminar a Palma l’any 1987 de la mà de la Direcció General de Política Lingüística i de la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya (aleshores adscrita al Departament d’Ensenyament, després al d’Universitats i Recerca), i que es va anar consolidant a través de la Comissió de Promoció de l’Ensenyament del Català a les universitats de fora de l’àmbit territorial de Catalunya, que fou creada el 1988 (i presidida alguns anys pel recentment desaparegut Dr. Joan Colomines, que avui volem recordar). En van ser els organitzadors fins al 2001, havent passat per bona part dels territoris de parla catalana: Palma, Olot, Andorra, Morella, Perpinyà, Girona, Tarragona i Vic van anar acollint les primeres Jornades (permeteu-me una petita dosi de nostàlgia: com a professor de català a la Universitat de Sàsser i a l’Alguer, vaig assistir a les Jornades entre el 1993 i el 1996, en quatre edicions, i en conservo un molt bon record). De Política Lingüística, no em puc estar de citar algunes de les persones que en duien les regnes de l'organització, del Gabinet de Didàctica i del Servei d’Assessorament Lingüístic: Iolanda Pelegrí, Adriana Pujol, Rosa Ruiz, Núria Jornet i molt especialment Montserrat Gimeno; i també de la Direcció General d’Universitats, com ara  Montserrat Panadès, Carme Altés i Josep Ribas. I tants d’altres, també des de responsabilitats més institucionals, com Isidor Marí, Carles Duarte, Miquel Reniu, Artur Bladé, August Bover i Lluïsa Gràcia.

No gaire lluny d’aquest trajecte col.lectiu s’albira encara la resolució de 1985 del Parlament de Catalunya en la qual s’instava el govern de la Generalitat de Catalunya a “estudiar i posar en marxa la instrumentació adequada per tal que els estudis de llengua catalana fets a l’estranger puguin ser homologats amb els que es fan a Catalunya i, d’aquesta manera, els qui superin les proves a les quals s’hagin sotmès rebin el certificat, el diploma o el títol oficial corresponent que ho acrediti”, resolució que va determinar la creació d’un grup de treball integrat per personal tècnic del Departament de Presidència, del de Cultura i del d’Ensenyament per “conèixer de la manera més àmplia possible la situació de l’ensenyament del català a l’estranger i de promocionar-lo” (citant l’article “L’ensenyament del català fora del seu domini lingüístic” de Montserrat Panadès, Adriana Pujol i Josep Ribas, dins el Segon Simposi sobre l’ensenyament del català a no-catalanoparlants celebrat a Vic el 1991; i l’article de Montserrat Gimeno “L’ensenyament del català en el món”, en el núm. 19 de l’emblemàtica revista COM ensenyar català als adults, publicada pel Gabinet de Didàctica de la DGPL). Del document final d’aquest grup de treball va sorgir la necessitat d’”organitzar unes primeres jornades per a professors de català a l’estranger” i “elaborar programes i convocar exàmens de llengua catalana per mitjà de la International Certificate Conference”, que donarien pas al Certificat Internacional de Català (CIC); i pocs mesos després, el 20 de gener de 1988, la Generalitat de Catalunya creava la referida Comissió de Promoció de l’Ensenyament del català a les universitats de fora de l’àmbit territorial de Catalunya. I tampoc no gaire lluny queda la publicació del FIL (Full informatiu del Lector) que rebia tot el professorat des de 1991, editat per la Comissió.

Del 2002 ençà ha estat l’Institut Ramon Llull qui n’ha assumit la competència i, per tant, l’organització, amb les 6 edicions de Barcelona, la de 2003 a Sant Cugat del Vallès, la del 2009 a Gandia, al Palau dels Borja, i les dues darreres edicions a Girona, en aquesta esplèndida universitat. I n’hem assumit el relleu esperonats pel mateix esperit que va fer néixer les Jornades: un lloc de trobada i d’intercanvi d’experiències del professorat de català de les universitats de l’exterior i alhora un fòrum de formació permanent per a la docència de la llengua catalana com a idioma estranger. Per això, i ara com a director de l’Àrea de Llengua i Universitats, en tinc una bona perspectiva, com altres persones que avui treballen a l’Àrea amb l’objectiu de fer la feina més fàcil al professorat: Ariadna Puiggené, coordinadora de l’Àrea; Ignasi Massaguer (antic lector al Regne Unit), coordinador de serveis a la docència; Victòria Oliva, coordinadora de gestió universitària; les tècniques Glòria Estapé i Marina López, que van ser lectores a Itàlia i Polònia, respectivament; Neus Crisol, Nausica Solà, Mariona Masferrer; i també el personal administratiu, una peça igualment clau de l’engranatge: Míriam Cubells, Anna Selga, Mònica Marques i Anna Quer. I els delegats de de les oficines de l’IRL a França, Regne Unit, Alemanya i els Estats Units: Raül Martínez (també antic lector a universitats franceses), Mercè Estela, Queralt Vallcorba i Jàdranka Vrasalovic.

Entre tots, ens esmercem perquè la vostra feina sigui més efectiva, amb eines i recursos; n’hem mantingut el testimoni fins avui, amb esperit innovador, amb l’obligada necessitat d’adaptació constant a les noves tecnologies aplicades a la docència i a l'aprenentatge del català com a llengua estrangera. Enguany, per exemple, tractarem qüestions sobre avaluació, tant des d’un punt de vista formal en relació amb les especificacions del Marc europeu comú de referència per a les llengües com de l’avaluació de l’aprenentatge pensant en aspectes formatius, constructius i com a procés; i l’ús de les tecnologies com a element afavoridor de l’aprenentatge col·laboratiu. També analitzarem propostes i estratègies per a la inclusió i el tractament de la cultura en l’aprenentatge del català com a llengua estrangera i presentarem noves eines que facilitin el coneixement del sistema normatiu del català.

Avui la Xarxa universitària d’estudis catalans a l’exterior segueix comptant amb aquestes Jornades com a eina indispensable de formació permanent, complementària a la formació continuada que oferim a través de la plataforma moodle de la xarxa, oberta a totes les universitats amb docència d’estudis catalans. Sabeu que aquestes Jornades sempre han estat obertes i ho continuen sent a altres professors, més enllà de la xarxa d’universitats amb docència finançada per l’IRL. Al llarg d'aquests anys hem acollit professorat dels lectorats de les tres universitats valencianes i de la UAB, del lectorat de Praga del Govern d’Andorra i d’universitats espanyoles i estrangeres amb estudis catalans propis; i també professorat dels serveis lingüístics d’universitats de la Xarxa Vives i de les Comunitats Catalanes a l’Exterior. Aquest any, a més de 80 professors de la Xarxa de l’IRL i de la quinzena de nous professors que s’incorporaran al curs 2011-2012 (als qual donem la benvinguda), hi tenim professorat d’altres 8 universitats de fora del domini lingüístic (incloent-hi la de Salamanca) i 4 professors de lectorats d’universitats valencianes (per cert, els lectorats de valencià de la Universitat Jaume I també estan d’aniversari, atès que enguany en commemoren el 15 aniversari). I també comptem amb una professora del Casal de Catalunya de Paraná, de l'Argentina. De fet, Juntament amb professorat dels serveis lingüístics universitaris, comptem amb un total de 116 professionals reunits a l’entorn d’aquestes XXV Jornades, un rècord de participació que coincideix amb l’efemèride.

Paral·lelament, l’any passat ja vam començar a teixir una oferta complementària de cursos de formació específics, per països, com el que es va organitzar a la Universitat de Manchester amb la col·laboració del Servei de Llengües d’aquella universitat. Enguany en tenim de previstos a Nàpols i a Birmingham, amb la voluntat d’anar responent a les demandes específiques de formació per a la docència de CLE, també a altres països, com ara a França i Alemanya, que reuneixen un nombre considerable d’universitats amb estudis catalans.

Afortunadament, avui hi ha diverses universitats catalanes que organitzen cursos de postgrau i màsters amb mòduls dedicats directament o indirectament a la didàctica del CLE i a l’ús de les TIC en l’aprenentatge de llengües: Màster de formació de professorat de català per a persones adultes (UB i UVic); Màster d’ensenyament de català per a l’acolliment lingüístic (UAB i CPNL); Màster en ensenyament d’espanyol i de català com a segones Llengües/Llengües i moviments de població (UdG); Màster universitari en ensenyament d'espanyol/català per a immigrants (UdL), a més del curs El català com a llengua estrangera: eines i estratègies (UAB). Aquesta oferta universitària és una mostra inequívoca que la didàctica de la llengua com a idioma estranger requereix una formació específica en un context cada cop més globalitzat i que ha de respondre a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, l’IRL organitzem conjuntament amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats el Curs d’introducció de didàctica de la llengua com a idioma estranger, aquesta tardor amb la segona edició, per orientar els llicenciats i graduats en filologia catalana, en traducció i interpretació o altres disciplines a la docència universitària d’estudis catalans a l’exterior. I, per primera vegada, l’Institut Ramon Llull i la Xarxa Vives d’Universitats, amb la col·laboració de la Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana i la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Jaume I, organitzen un Seminari sobre ensenyament de CLE a l’exterior: estratègies de coordinació i formació emmarcat en l’acte d’inauguració del curs 2011-2012 dels estudis catalans a les universitats de l’exterior que se celebrarà a la Universitat Jaume I de Castelló el proper 30 de setembre; seminari que té per objectiu fer conèixer als responsables dels departaments de filologia i de traducció i interpretació i dels màsters i cursos de formació de didàctica de la llengua de les universitats de la Xarxa Vives, el perfil acadèmic i les necessitats formatives del professorat d’estudis catalans a l’exterior, i debatre qüestions relacionades amb la captació de candidats i la formació en didàctica del català com a llengua estrangera.

En definitiva, a totes les persones que han fet possible les Jornades fins avui, moltes de les quals no he pogut citar (i me’n disculpo), vet aquí el nostre més profund agraïment per l’enriquidora herència. I un agraïment també als centenars de professors i professores que s’hi han format, entre els quals m’hi puc comptar amb orgull. Haver estat lector de català és enriquidor, una experiència que obre altres portes, en la docència universitària, en la recerca; i en la vida professional, al capdavall (penseu que avui hi ha professors universitaris dins i fora del domini lingüístic que han estat lectors de català).

Han passat 25 anys. I avui, des de l’IRL, obrim a la Universitat de Girona les XXV Jornades, que continuen oferint, d’una banda, formació per al professorat a l’exterior; i, d’altra banda, les Jornades continuen posant a l’abast del professorat un espai per a l’intercanvi d’experiències docents i la presentació d’activitats culturals i de promoció dels estudis catalans a les universitats de l’exterior. Aquest any, a més, amb una oferta d’activitats extraacadèmiques per donar a conèixer el passat i el present de Girona. Com sempre, esperem haver-ne encertat l’enfocament.

I que per molts anys!

 

Andreu Bosch i Rodoreda

Director de l’Àrea de Llengua i Universitats

Institut Ramon Llull

 

Universitat de Girona, 18 de juliol de 2011