Imatge Ignasi Massaguer
Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües / Llengües i Moviments de Població
per Ignasi Massaguer - Wednesday, 27 July 2011, 13:40
 

El Departament de Filologia i Comunicació de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona organitza el màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües / Llengües i Moviments de Població

Aquest màster proporciona una formació de recerca i professionalitzadora en els àmbits de l’estudi de segones llengües i de l’atenció a la diversitat lingüística, cultural, educativa i social.

D’una banda, s’ofereix una formació integral a futurs professors d’espanyol i/o de català com a segones llengües, tant des d’un punt de vista didàctic com gramatical, i es completa , en aquest sentit, l’oferta formativa existent per donar resposta a la demanda social, en el context de les noves necessitats que comporten les situacions d’interculturalitat. D’altra banda, es garanteix la base necessària per desenvolupar activitats de recerca en lingüística general i comparada, contacte lingüístic i ensenyament i adquisició de llengües, amb una atenció particular a les situacions de plurilingüisme vinculades al fet migratori.

Trobareu més informació accedint a http://www.udg.edu/tabid/8439/Default.aspx?ID=310201008