Imatge Mariona Masferrer
V Edició dels Jocs Florals del "Katalanischer Salon e.V."
per Mariona Masferrer - Thursday, 3 March 2011, 13:15
 
El "Katalanischer Salon e.V." -Casal Català de Berlin- convoca la cinquena edició dels Jocs Florals en llengua catalana:

Premi "Català sense fronteres" de narració curta i de poesia per a estudiants i exestudiants de català, la llengua materna dels quals no sigui la catalana. No es podran presentar a certamen ni els autors guanyadors d'anteriors edicions ni els membres de la Junta, ni de les vocalies del "Katalanischer Salon e. V." ni del Jurat.

Premi "Jocs Florals" de narració curta i de poesia per a participants de llengua materna catalana. No es podran presentar a certamen ni els autors guanyadors d'anteriors edicions ni els membres de la Junta ni de les vocalies del "Katalanischer Salon e. V." ni del Jurat.