Imatge Neus Crisol Milian
INAUGURACIÓ DELS ESTUDIS CATALANS A LA UNIVERSITAT DE LEIPZIG
per Neus Crisol Milian - Friday, 22 October 2010, 14:01
 

Leipzig

Demà dimarts 19 d’octubre es durà a terme a la Universitat de Leipzig la inauguració del curs acadèmic amb la introducció d’estudis de català i de gallec a la Facultat de Traductologia, que s’inicien amb el suport de l’Institut Ramon Llull i la Xunta de Galícia.

Creada el 1409, la Universitat de Leipzig és la segona universitat més antiga d’Alemanya. Actualment disposa de 14 facultats, i té una orientació marcadament interdisciplinar, tant pel que fa a la formació dels seus estudiants com també a la recerca. Nombroses personalitats de les ciències i les humanitats han passat per aquesta universitat, com Johann Wolfgang Goethe, Robert Schumann o Friedrich Nietzsche.

L’acte d’inauguració es farà a la Llibreria Albertina de la universitat amb l’assistència del director de l’àrea de Llengua i Universitats de l’IRL, Andreu Bosch, el vicerector de la Universitat de Leipzig, Prof. Dr. Holländer, el degà de la Facultat de Filologia, Prof. Dr. Lörscher, i la directora de l'Institut de Lingüística i Traductologia, la Prof. Dr. Sabine Bastian.

Pel que fa als estudis de traducció, la Universitat de Leipzig és l’única universitat alemanya que ofereix aquesta titulació en qualsevol de les quatre llengües iberoromàniques, gràcies a la incorporació del català i del gallec des d’aquest curs acadèmic. L’interès d’aquesta universitat pel català ve de lluny: durant els anys de la República Democràtica Alemanya, el Prof. Bochmann va dirigir diverses tesis sobre el català, i l’antic Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya va oferir-hi, durant uns anys, un lectorat de català. A banda, la universitat té un dels millors fons bibliogràfics en matèria de filologia romànica i traductologia, a més de ser pionera també pels estudis que ofereix, des dels anys 70, en matèria de política lingüística. També és una bona mostra de la relació permanent entre aquesta universitat i les universitats dels Països Catalans el fet que hi hagi 9 de les 21 universitats de la Xarxa Vives d’Universitats que tenen convenis amb la Universitat de Leipzig per a la mobilitat d’estudiants i de professors. Aquesta relació es concreta també en diversos projectes de recerca compartits amb universitats catalanes.

Aquest curs 2010-2011, amb el suport de l’Institut Ramon Llull s’inicia un projecte força ambiciós: s’oferiran 8 hores setmanals de formació troncal en llengua i literatura catalanes al Bachelor de Traductologia i 8 hores setmanals de formació troncal de nivell superior al Màster de Traductologia, en què s’oferiran a més de classes de llengua i cultura, cursos de llengua tges d’especialitat. També s’oferirà el català com a menció complementària al Màster d’espanyol i francès, i eventualment a la formació de professors del propi Departament. La Universitat ofereix al professor d’estudis catalans la matriculació de manera gratuïta al Programa de doctorat en Lingüística Aplicada i Translatologia. El docent que impartirà tots aquests cursos és Òscar Bernaus, llicenciat en Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona i antic professor d’estudis catalans a la Freie Universität Berlin.

El responsable acadèmic dels estudis catalans en aquesta universitat, el Prof. Dr. Carsten Sinner, és llicenciat en traducció a la Universitat Humboldt de Berlín i doctorat l’any 2002 a la Universitat de Potsdam amb una tesi sobre aspectes lèxics, morfosintàctics, pragmàtics i metalingüístics del castellà de Catalunya, amb la qual va obtenir el premi Elise Richter atorgat per l’Associació Alemanya de Romanistes. Des del mes de maig de 2008, Carsten Sinner és catedràtic de lingüística i ciències de la traducció de les llengües iberoromàniques, al departament de Lingüística Aplicada i Traductologia de la Universitat de Leipzig. També és president de l’Assocació Germano-Catalana, amb la qual l’Institut Ramon Llull manté una estreta col·laboració.

Si hi teniu interès, podeu consultar el reportatge elaborat per l'Agència Catalana de Notícies:

http://www.llull.tv/videos/detall.cfm/ID/27661/CAT/leipzig-inaugura-estudis-traductologia-catala-.html