Imatge Ignasi Massaguer
Le rôle des certifications dans l'internationalisation des parcours
per Ignasi Massaguer - Monday, 18 October 2010, 15:44
 

L’Associació Francesa de Lingüística Aplicada (AFLA) en col·laboració amb el Centre de Llengües de la Universitat de la Universitat de Bretanya Sud (CLUBS) va organitzar el proppassat dia 15 d’octubre a Lorient un seminari dedicat a la certificació de coneixements de llengües estrangeres: alemany, anglès, català, espanyol i francès.

La presentació dels certificats llengua catalana de l’Institut Ramon Llull anà a càrrec de la professora Immaculada Fàbregas, Maître de Conférence à l'Université de Bretagne Sud Département Langues, Littératures et Civilisations Étrangères Espagnoles, presentació que comptà amb un nombrós públic provinent de tot França.