Imatge Info Llengua
Nous mètodes i noves lectures adaptades
per Info Llengua - Friday, 16 July 2010, 08:38
 
En aquest final de curs les editorials Castellnou i Publicacions de l'Abadia de Montserrat (PAM) han presentat novetats força interessants per a l'ensenyament del català per a persones adultes.

En el cas de Castellnou es tracta de la renovació dels mètodes per als cursos de llengua catalana de formació de persones adultes. L'editorial publica tres nivells: Bàsic, Elemental i Intermedi, estructurats en tres mòduls. El mètode s'acompanya de CD i de guia per al professor amb propostes didàctiques i també d'avaluació. L'enfocament comunicatiu i per tasques continua sent la metodologia que aquests mètodes segueixen, per bé que les activitats i l'estructura han canviat força respecte als anteriors mètodes. A més a més, aquest mètode s'adapta al
Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. Els llibres estaran disponibles a les llibreries el mes de setembre.

Per altra banda PAM ha tret al mercat una sèrie de 10 lectures adaptades seguint el mètode Veus. Es tracta d'obres de ficció expressament creades per a l'aprenentatge del català i graduades també segons el
Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d'Europa. Els llibres van acompanyats d'un CD per a l'estudi de la pronúncia i l'entonació.