Imatge Ignasi Massaguer
Màster d’Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants
per Ignasi Massaguer - Wednesday, 12 May 2010, 11:42
 

La Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida posa en funcionament el curs 2010/2011 el Màster d’Ensenyament d’Espanyol/Català per a Immigrants.

Aquest màster pretén fonamentalment formar per afrontar la tasca d’ensenyar a persones que no tenen el català o el castellà com a llengua materna o com a llengua habitual del seu entorn i facilitar la integració d’immigrants en el sistema educatiu, donant eines al professorat de primària i secundària per poder exercir adequadament la docència en aquest context. Així mateix, es proposa garantir la formació a professorat que vulgui ensenyar espanyol o català com a segona llengua fora de l’àmbit lingüístic.

Aquest màster, dissenyat amb algunes assignatures totalment virtuals i d’altres de semipresencials —sense l’exigència d’assistència a classe per facilitar el seguiment del curs—, té un total de 60 crèdits, per la qual cosa es pot fer en un any, tot i que, si es vol fer amb més tranquil•litat, es pot fer en més temps. A més, té una estructura modular que permet aconseguir certificats per mòduls.

Per a informació més detallada del màster, podeu consultar el web

http://www.udl.cat/estudis/masters/espanyol_catala_immigrants.html