Imatge Nausica Solà
Taller de traducció a la Universitat de Sheffield
per Nausica Solà - Wednesday, 28 April 2010, 08:42
 

tallerDia 15 d’abril de 2010 ens va visitar Roland Pearson, de la Universitat Autònoma de Barcelona, en què ens va oferir un taller sobre teoria i pràctica de la traducció del català a l’anglès. Hi havíem convidat tots els alumnes de català del Department of Hispanic Studies, com també els qui fan classes a l’Institute for Lifelong Learning, ambdós de la University of Sheffield. També hi convidàrem els alumnes d’Erasmus catalanoparlants per tal que oferissin el seu inestimable suport lingüístic i cultural.

El taller estava programat per a dues hores, i poguérem comptar amb una de les aules més ben equipades de la universitat, la qual té quatre pantalles de projecció, ordinadors disposats en grups per tal d’afavorir el treball col·laboratiu, com també la consulta lingüística en línia. La sessió va començar amb una explicació teòrica del professor Pearson, en què va resumir els punts més importants a l’hora de fer una traducció, on destacà les qüestions pertinents per al text que es treballaria al taller i el tractament dels elements culturals que es traslladen d’una llengua a una altra. El text que havia triat era un conte d’Empar Moliner, titulat “Avantatges d’un viatge organitzat”, el qual havia estat distribuït entre els alumnes amb anterioritat, per tal que el poguessin estudiar i familiaritzar-se amb el vocabulari.

Després d’una explicació ben completa, els alumnes, que ja s’havien assegut segons el seu nivell de coneixements de català, iniciaren la traducció en grups de 3 o 4 , acompanyats per Roland, la professora de català, o bé un dels alumnes Erasmus que s’havien ofert per a donar suport lingüístic. Tots els grups participaren activament en l’exercici, en el qual desenvoluparen estratègies de traducció i aportaren un text en anglès per grup. Quinze minuts abans d’acabar la sessió, iniciàrem el procés de comentari. Durant la cloenda, tots els grups pogueren intercanviar opinions sobre els ítems del text que els havien suposat un problema de traducció, i la solució que havien trobat. També hi hagué temps per a reflexionar sobre la manera com la cultura catalana difereix de la britànica, a partir de certs aspectes del conte original.

Les impressions posteriors dels alumnes han estat molt positives; en el cas d’alguns alumnes, l’interès per la traducció ha augmentat i, en qualsevol cas, hom cregué que la classe havia estat ben enriquidora, informativa i amena.

Notícia enviada per Laia Darder, professora d'estudis catalans a la Universitat de Sheffield.