Imatge Ignasi Massaguer
Resultats proves 2009-2
per Ignasi Massaguer - Monday, 15 February 2010, 13:27
 

DADES ESTADÍSTIQUES DELS RESULTATS DE LES PROVES CONVOCATÒRIA 2009 /2

Estadística dels resultats per àrees de les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de l'IRL corresponents a la segona convocatòria d'enguany.

NIVELL BÀSIC

TOTAL EXAMINANDS

EXAMINANDS APTES

% APTES

PUNTUACIÓ

MITJANA

PUNTUACIÓ MÀXIMA

ÀREA 1. Adequació al context

101

66

65,3

9,73

15,00

ÀREA 2. Comprensió oral

101

80

79,2

22,54

30,00

ÀREA 3. Comprensió lectora

101

96

95,0

19,77

25,00

ÀREA 4. Expressió oral

101

86

85,1

22,44

30,00

TOTAL PROVA

101

82

81,2

74,49

100,00

NIVELL ELEMENTAL

TOTAL EXAMINANDS

EXAMINANDS APTES

% APTES

PUNTUACIÓ

MITJANA

PUNTUACIÓ MÀXIMA

ÀREA 1. Comprensió lectora

36

36

100

22,74

25,00

ÀREA 2. Expressió escrita

36

33

91,7

10,41

12,50

ÀREA 3. Comprensió oral

36

34

94,4

21,69

25,00

ÀREA 4. Gramàtica i vocabulari

36

22

61,1

7,61

12,50

ÀREA 5. Expressió oral

36

35

97,2

21,10

25,00

TOTAL PROVA

36

33

91,7

83,55

100,00

NIVELL INTERMEDI

TOTAL

EXAMINANDS

EXAMINANDS APTES

% APTES

PUNTUACIÓ

MITJANA

PUNTUACIÓ MÀXIMA

ÀREA 1. Comprensió lectora

26

24

92,3

15,07

20,00

ÀREA 2. Expressió escrita

26

18

69,2

13,86

20,00

ÀREA 3. Comprensió oral

26

21

80,8

14,83

20,00

ÀREA 4. Gramàtica i vocabulari

26

15

57,7

13,06

20,00

ÀREA 5. Expressió oral

26

26

100

18,19

20,00

TOTAL PROVA

26

19

73,1

75,01

100,00

NIVELL DE SUFICIÈNCIA

TOTAL EXAMINANDS

EXAMINANDS APTES

% APTES

PUNTUACIÓ

MITJANA

PUNTUACIÓ MÀXIMA

ÀREA 1. Expressió escrita

45

40

88,9

29,78

40,00

ÀREA 2. Comprensió lectora

45

45

100

8,02

10,00

ÀREA 3. Gramàtica i vocabulari

45

10

22,2

9,88

25,00

ÀREA 4. Expressió oral

45

45

100

22,08

25,00

TOTAL PROVA

45

29

64,4

69,76

100,00

NIVELL SUPERIOR

TOTAL EXAMINANDS

EXAMINANDS APTES

% APTES

PUNT. MITJANA

PUNT. MÀXIMA

ÀREA 1. Comprensió oral i lectora

5

4

80,0

8,40

12,00

ÀREA 2. Expressió escrita

5

5

100

14,93

20,00

ÀREA 3. Coneixements del sistema lingüístic

5

4

80,0

18,80

30,00

ÀREA 4. Coneixement del marc sociolingüístic i històric

5

5

100

8,06

13,00

ÀREA 5. Expressió oral

5

5

100

22,33

25,00

TOTAL PROVA

5

3

60

72,52

100,00