Imatge Ignasi Massaguer
Cursos d'estiu de català a la Universitat Jaume I
per Ignasi Massaguer - Monday, 1 February 2010, 11:32
 

La Universitat Jaume I organitza cursos d’estiu de català com a llengua estrangera dels nivells A1-A2, B1, B2 i C1, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, entre els dies 5 i 25 de juliol de 2010.

A més dels cursos, que s’impartiran al matí a les aules de la Universitat, l’estudiantat que s’hi matricule podrà participar en activitats complementàries, culturals, esportives i turístiques, que li permetran relacionar-se amb els companys en altres contextos més lúdics i conèixer la Universitat Jaume I i el seu entorn.

D’altra banda, la Universitat posarà a disposició de les persones matriculades tots els seus serveis: instal·lacions esportives, aules d’informàtica, centre d’autoaprenentatge de llengües, biblioteca...

Tota aquesta informació, ampliada i detallada, la trobareu en www.cursosdellengues.uji.es .

El preu d’un curs és de 325 euros si la inscripció es fa de l'1 de febrer al 14 de març) i de 375 euros (si la inscripció es fa del 15 de març a l'11 de juny), i el període de matriculació, que cal fer en un formulari que trobareu en aquest web, comprèn del dia 1 de febrer a l’11 de juny de 2009.

Si teniu cap dubte, podeu enviar-nos un missatge a svalles@guest.uji.es .