Imatge Neus Crisol Milian
Inaugurat el III Festlatino de Brasil "Os desafios da Neolatinidade: o diálogo cultural e has línguas neolatinas na Europa, África e América Latina" amb presència activa de l'IRL
per Neus Crisol Milian - Wednesday, 25 November 2009, 12:24
 

Entre els dies 24 i 27 de novembre té lloc a Recife (Brasil) la tercera edició del Festlatino. Festival Internacional de Culturas, Línguas e Literaturas Neolatinas. El Festlatino és un projecte cultural, literari i edu catiu que reuneix cada any a Recife escriptors, filòlegs, professors, estudiants, intel·lectuals i artistes de països de llengües romàniques d’Amèrica, d’Àfrica (comunitat de països de llengua portuguesa) i d’Europa i promotors culturals i representants d’institucions polítiques en un festival literari i de diversitat lingüística i cultural.

L’acte d’inauguració va tenir lloc al Gabinete Português de Leitura do Recife, amb conferència inaugural a càrrec de l'acadèmic Cícero Sandroni, president da Academia Brasileira de Letras. Durant l'acte, Andreu Bosch, director Àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull, va rebre, entre altres autoritats i acadèmics, el diploma de "Personalidade da Neolatinidade 2009", lliurat pel poeta Humberto França, fundador i coordinador general de Festlatino. També a l'acte d'obertura, Humberto França va recordar la Dra. Mavi Dolz, que en representació de l'IRL havia format part l'any passat del Conselho consultivo do Festlatino 2008. França va proposar públicament que Andreu Bosch formi part d'aquest òrgan consultiu en l'edició de l'any que ve, juntament amb representants, entre altres, de la Unió Llatina, l'Instituto Cervantes, Aliança Francesa de Recife, el Conselho da Cultura Galega, l'Academia Brasileira de Letras, l'Istituto Camões i l'Embaixada do Brasil a les Comunitade dos Países da Lingua Portuguesa.

Avui dia 25 de novembre, Andreu Bosch participarà a la taula rodona "Língua e Literatura Catalã e Galega", amb els prof. Anxo Angueira i Henrique Monteagudo, a la Fafire -Facultade Francinette do Recife. I el proper dia 26 impartirà la conferència "Projeção exterior do catalão, uma língua de quatro estados europeus", a la seu de l'Aliança Francesa do Recife. També es presentarà el parla.cat al programa específic adreçat a professorat a càrrec d''Ignasi Massaguer, coordinador pedagògic de l'Area, en el context de la programació d’activitats pedagògiques paral·leles a la trobada adreçades al professorat d’espanyol com a llengua estrangera de la xarxa pública docent brasilera.

Més enllà de la llengua , al Festlatino s’hi tracten també altres expressions culturals, com la música, el cinema, les arts plàstiques i la literatura, amb la llatinitat com a eix vertebrador de totes les cultures convidades, per tal de posar de manifest els punts en comú de l’herència llatina i promoure’n la diversitat i la integració.