Imatge Mariona Masferrer
E. Allison Peers Inaugural Symposium: Research-Led Teaching and the Future of Hispanism
per Mariona Masferrer - Monday, 26 October 2009, 11:01
 

El proppassat dia 16 d’octubre va tenir lloc a la Universitat de Liverpool l’«E. Allison Peers Symposium in Hispanic Studies», el qual pretenia ser un espai de debat sobre les tendències de l’hispanisme i el futur de la disciplina.

Entre els ponents, hi comptaven Benita Sampedro, de la Hofstra University, com a ponent principal, Antoni Kapcia de la Universitat de Nottingham, Andrea Noble de la Universitat de Durham, Teresa Vilarós-Soler de la Universitat d’Aberdeen, Rogelio Vallejo de la Universitat de Bristol, Rhian Davies de la Universitat de Sheffield i Francesc Feliu de la Universitat de Girona.

L’objectiu del simposi, que portava el subtítol «Research-Led Teaching and the Future of Hispanism», era el d’oferir un espai per discutir sobre les tendències de l’hispanisme en el món de la recerca i l’ensenyament i el futur de la disciplina. El programa del simposi, doncs, aplegava un ampli ventall de temes al voltant d’aquest centre d’interès comú, com per exemple interdisciplinarietat i estudis culturals, postcolonialisme, literatura, ensenyar llengua a través del teatre... La primera part del simposi va ser dedicada a les tendències de la disciplina (‘The Shape of Hispanism’) i la segona, a la innovació en l’ensenyament (‘Innovations in Teaching’).

La representació catalana en el simposi va anar a càrrec del professor i degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, Francesc Feliu Torrent, que va presentar la ponència «Enseñar Filología catalana en Cataluña hoy». Va donar una visió de conjunt de l’adaptació dels estudis de Filologia Catalana als nous plans que han entrat en vigor amb la implantació del procés de Bolonya. Francesc Feliu va explicar, doncs, com sobreviuen els estudis de Filologia Catalana després d’haver-se adaptat a uns plans nous que porten a l’obtenció d’un títol de grau; en va apuntar els canvis i les tendències de canvi, i va acabar esbossant possibles camins futurs per als estudis de català a les universitats catalanes.

Hi van participar, al llarg del dia, una setantena d’assistents que eren, majoritàriament, estudiants i professors de la Universitat de Liverpool. Hi van venir tant estudiants de grau com estudiants de postgrau i investigadors que o bé treballen en el camp de l’hispanisme o bé hi tenen algun interès.

(Notícia enviada per Magdalena Ramón, professora de català a la Universitat de Liverpool)