Omet Navegació

Tots els documents que cal entregar durant el curs acadèmic i les informacions relatives a la relació IRL-universitat-professorat.

Tot allò que us cal saber abans i durant la vostra estada a l'estranger com a professors/es de la Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior.

Documents de la fitxa incial i la memòria i terminis de lliurament. També hi trobareu la Guia del professorat i el procediment per organitzar activitats culturals.